Hvorfor ROTEW RENGKSAP?

Vi jobber tett sammen med deg for å hente de beste resultatene for din bedrift. Din største fordel å velge oss er at vi lytter på ditt behov og løser alle spørsmål som kan komme. Vi lykkes kun dersom vi hjelper bedriften din å lykkes!

Vi har et godt regnskapsteam bestående av kompetente og erfarne regnskapsførere. 

Bokføring

A-melding

MVA-rapportering

Aksjonæroppgave

Skattemelding

Næringsoppgave

Årsregnskap

Support

Spørsmål og svar

Hvem er ROTEW REGNSKAP?

Vi er et autorisert regnskapskontor med et godt regnskapsteam bestående av kompetente og erfarne regnskapsførere.

Hvilke tjenester leverer dere?

  • Vi leverer alt innen regnskap og rådgivning. 

Hvordan sender jeg bilag til dere?

Vi bruker VISMA eAccounting. 

Alle kvitteringer du får i hånden tar du bilde av, med Visma-Scanner som du laster ned på din smart mobiltelefon. Da er den sendt til oss. 

Faktura du får fra dine leverandører sender du til support@rotewregnskap.no

Hvem bokfører?

Vi bokfører alt for deg. 

Du kan også bokføre selv. Dette er noe vi ikke anbefaler da manglende feil vil føre at vi må gå gjennom hele regnskapet på nytt. 

Kjører dere ut lønn?

Vi tar jobben for lønnskjøring. 

Vi kan fakturere for deg. Dette er ikke en tilleggstjeneste.

Rapporter fra blant annet Altinn, kassesystem og andre, som din virksomhet er knyttet til kan vi hente ut for deg så lenge du har gitt oss tilgangene. 

Vi ønsker å ha det veldig ryddig når det gjelder om hva bedriften din betaler oss. 

Fasprisen vi tilbyr er avhengig av omsetning per kalanderår. 

Detaljert om fastprisene kan du lese her.

Hva er Regnskap?

Bokføring betyr å føre et regnskap. Alle kjøp og salg som påvirker virksomheten skal føres i virksomhetens regnskapssystem. Bokføring blir også kalt for registrering eller postering.

Før du avslutter regnskapsåret må du sørge for å avstemme alle regnskapskonti av betydning i balansen. Du skal kunne dokumentere hva som ligger bak hver enkelt saldo i balansekontoene. Dette er med på å sikre at de opplysningene som gis i regnskapet er korrekt.

Et eksempel er Bankavstemming, hvor du bør hver måned avstemme alle kvitteringer registrert avstemmer med inn og ut betalinger i kontoutskriften for gjeldende måned.